لویه جرگه افغانستان آزادی 400 زندانی طالبان را تایید کرد

به گزارش مجله سینمایی گوگوریو، لویه جرگه مشورتی افغانستان، پس از سه روز نشست، با صدور قطعنامه ای آزادی 400 زندانی طالبان را برای شروع مذاکرات بین الافغانی تایید کرد.

لویه جرگه افغانستان آزادی 400 زندانی طالبان را تایید کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، لویه جرگه مشورتی افغانستان، امروز یکشنبه (19 مرداد) به آزادی 400 زندانی طالبان رای مثبت داد.

نشست اختتامیه لویه جرگه مشورتی صلح با حضور محمداشرف غنی، رییس جمهور افغانستان صبح امروز به صورت رسمی شروع شد.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین نیز در روز سوم نشست لویه جرگه مشورتی صلح حضور یافت. سایر چهره های سیاسی از جمله محمد محقق، محمدکریم خلیلی نیز در نشست امروز حضور دارند.

حامد کرزی پیش تر گفته بود که به صورت مشروط از تصمیم لویه جرگه مشورتی صلح حمایت می کند.

این تصمیم در حالی از سوی لویه جرگه اتخاذ شد که قرار است مذاکرات بین الافغانی تا چند روز آینده برگزار شود.

این نشست در قطعنامه ای تاکید نمود که با آزادی 400 زندانی طالبان باید مذاکرات صلح فوراً شروع شود.

قطعنامه 25 بندی لویه جرگه افغانستان که امروز به انتها رسید به توضیح زیر است:

لویه جرگه مشورتی صلح بر اساس مشورت اعضای آن در کمیته های کاری سفارشات ذیل را به جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان، طالبان، کشورهای اسلامی و جامعه بین المللی ارائه می کند:

1. اعضای لویه جرگه از فرایند صلح برای رسیدن به صلح پایدار و با عزت که منجر به امنیت و ثبات در کشور شود، استقبال و حمایت می نمایند.

2 .جرگه به مقصد برطرف موانع جهت شروع مذاکرات صلح ، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، آزادی تعداد چهار صد نفر زندانیان مورد نظر طالبان را تائید می کند.

3 .در صورتیکه در بین این زندانیان، اتباع خارجی وجود داشته باشند، الزام است با اخذ ضمانت معتبر از کشورهای مربوطه شان به آنان تسلیم گردند.

4. اطمینان حاصل شود تا در صورت آزادی این زندانیان، مذاکرات مستقیم بدون هیچگونه بهانه ای بصورت فوری شروع شود.

5 .جرگه خواهان جدی تامین آتش بس فوری و طولانی مدت در کشور بوده و از جامعه جهانی به خصوص ایاالت متحده آمریکا می خواهد تا در این زمینه به تعهدات خویش به مردم افغانستان عمل نماید.

6. برای ملت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان داده شود تا زندانیانی که آزاد می گردند، دوباره به جبهات جنگ برنگشته و از فعالیت های آنان نظارت بعمل آید.

7. با توجه به اینکه دولت به آزادی زندانیان طالب اقدام می کند، جرگه از طالبان نیز می خواهد تا مکلفیت خود را در آزادی تمام اسیران غیرنظامی و نظامی دولت ادا و آنها را فورا آزاد نماید.

8. حق العبدی آنانیکه از سوی طالبانِ آزاد شده، متضرر شده اند، در صورت مطالبه محفوظ می باشد.

9. ما از جامعه جهانی تقاضا می نماییم تا از مداخلات کشورهایی که در بی ثباتی کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل می باشند و یا از گروه های تروریستی حمایت می نمایند، جلوگیری نمایند.

10.در حالیکه کوشش های صلح جریان دارد، اعضای این لویه جرگه از دولت و طالبان می خواهند تا خشونت های مسلحانه را قطع کرده و تمام اختلافات را از راه تبادل نظر حل و فصل نمایند.

ملت افغانستان در خصوص طرفی که به ادامه خشونت پافشاری می کند، تصمیم قاطع خواهد گرفت.

11.ارزش های اسلامی، نقش علما، نهادهای اساسی دولتی، مردم سالاری و دستاوردهای مردم افغانستان در طول دو دهه گذشته، باید حفظ و تقویت شوند.

12.در مذاکرات صلح اصل مردم سالاری و جمهوریت و حقوق اساسی شهفرایندان کشور، به خصوص اقلیتهای قومی، دینی و مذهبی که در فصل دوم قانون اساسی و مواد دیگر آن تسجیل شده، نباید به هیچ صورت آسیب ببیند.

13. اعضای لویه جرگه مشورتی صلح تاکید می نمایند که زنان کشور به عنوان نیمی از پیکر جامعه باید از صندلی حقوقی و سیاسی برخوردار بوده و در تمام مراحل فرایند صلح نقش و مشارکت سازنده داشته باشند.

14.اعضای لویه جرگه مشورتی به این عقیده هستند که قانون اساسی وثیقه ملی است که باید حفظ شود. اما حسب ضرورت، تعدیل قانون اساسی مطابق مکانیزم پیش بینی شده در خود آن امکانپذیر می باشد.

15. اعضای لویه جرگه پیشنهاد می نمایند تا در قسمت تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، اصل مشارکت ملی رعایت و در ترکیب آن شخصیتهای ملی، رهبران سیاسی، علمای کرام، بزرگان قومی، زنان، جوانان، جامعه مدنی و سایر اقشار جامعه شامل گردند. برای هرچه بیشتر مردمی ساختن فرایند صلح، فعالیتهای آن باید به والیات کشور نیز گسترش داده شود.

16. جرگه تاکید بر شفافیت فرایند صلح دارد و توقع می کند تا شورای عالی مصالحه ملی و تیم مذاکره نماینده از انکشافات در این فرایند عندالموقع به مردم افغانستان معلومات ارائه نمایند.

17. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به عنوان حافظین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باید حمایت و تقویت بیشتر گردند. در عین زمان به ورثه شهدای نهادهای امنیتی و قربانیان حوادث تروریستی رسیدگی بهتر صورت گیرد.

18. جرگه تاکید می کند تا در جریان مذاکره با طالبان روی مکانیسم واضح که سبب نظم اجتماعی، امنیت تاسیسات و زیربناها و ثبات در کشور می شود، تفاهم صورت گیرد تا نگرانی های مردم مرفوع شود.

19. به منظور ارج گزاری به نیرویهای امنیتی و دفاعی کشور که مایه افتخار ملت می باشند، پیشنهاد می شود تا دولت در خصوص عفو میعاد به جامانده حبس آن عده منسوبین قوای امنیتی و دفاعی کشور که به جرایم تحت حیطه صالحیت مقام ریاست جمهوری می باشد، به استثنای جرم خیانت به وطن، مورد عفو قرار گیرند. به علاوه کسانی که صرف به اتهام ارتباط به طالبان محکوم شده باشند، شامل فرمان عفو گردند.

20. دولت جمهوری اسلامی افغانستان موظف است تا رهنمایی های معین را در روشنایی منافع ملی ارائه و برای بهبود و تقویت بیشتر هیئت مذاکره نماینده اقدامات الزام را روی دست گیرد و حضور زنان در تمام مراحل فرایند صلح تقویت شود.

21. جرگه تاکید می کند تا شرایط الزام برای مذاکرات جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان در داخل کشور مساعد شود؛ زیرا هر دو طرف شهفرایندان کشور هستند؛ در غیر آن در کشور ثالث بی طرف برگزار شود. مذاکره باید مستمر و دوامدار بوده و نباید به هیچ دلیلی این فرایند متوقف شود.

22. اعضای جرگه از همکاری و حمایت های جامعه بین المللی بویژه ایالات متحده امریکا سپاسگزاری می نمایند. در عین حال اعضای جرگه از کشورها و نهادهای بین المللی تقاضامندند تا به تعهدات خویش عمل کرده و در جریان مذاکرات و بعد از رسیدن به توافق صلح همچنان به یاری ها و حمایت های خویش ادامه دهند.

23. از کشورها و سازمان همکاری های اسلامی به خصوص از همسایگان افغانستان تقاضامندیم تا به مردم ما در رسیدن به صلح و ثبات دایمی یاری نمایند و دَین اسلامی خویش را در برابر قربانی های بی شائبه ملت مجاهدپرور افغانستان ادا نمایند.

24. اعضای لویه جرگه آمادگی کامل خود را برای ارائه مشورت ها و همکاری های الزام در طول فرایند صلح اعلان می دارند و دولت برای اطمینان از تداوم بحث صلح که از اولویت های آن می باشد، از مشورت ها و ظرفیت های اعضای لویه جرگه استفاده بهینه نماید.

25. از آنجاییکه اعضای جرگه در کمیته های کاری پیشنهادات معین و تفصیلی را در موارد مختلف ارائه کرده، که برای اقدامات آینده دولت مفید است، این پیشنهادات به عنوان ضمیمه این قطعنامه به مقام محترم ریاست جمهوری ارسال تا در این مورد به نهادهای مربوطه راهنمایی داده شود. این قطعنامه شامل مقدمه و 25 بند می باشد که توسط اعضای لویه جرگه مشورتی صلح بتاریخ 19 اسد 1399 صادر شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 7 مهر 1399 بروزرسانی: 7 مهر 1399 گردآورنده: gogoryo.ir شناسه مطلب: 852

به "لویه جرگه افغانستان آزادی 400 زندانی طالبان را تایید کرد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "لویه جرگه افغانستان آزادی 400 زندانی طالبان را تایید کرد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید