خودرو

سینما سالن های اندک و چند سکانس دیگر

پریسانوری-خبرنگار:حدود یک قرن از ورود سینما به ایران می گذرد و طی سال ها این صنعت متأثر از شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور، دستخوش تحولات بسیاری بوده است.

22 مهر 1398

تفنگدار دریایی سابق آمریکا به جاسوسی در روسیه متهم شد

به گزارش خبرنگاران به نقل از راشاتودی، پل ولان تفنگدار دریایی سابق آمریکا که به ظن جاسوسی در روسیه از شب سال نو میلادی در مسکو در بازداشت بسر می برد، به طور رسمی به جاسوسی متهم شد.

18 مهر 1398